حضور شطرنجبازان اسلامشهر در مسابقات قهرمانی رده سنی تهران

23 مرداد 1398
نویسنده 

حضور شطرنجبازان اسلامشهر در مسابقات قهرمانی رده سنی تهران

نتیجه دور اول قهرمانی رده سنی تهران
حسام واشقانی ۱
ایدین عربگری ۱
کارن کشاورز ۱
محمد عباسی ۱
پارسا عبدی نژاد ۱
امیرحسین خانکی ۱
امیرعلی شاکری ۱
پریماه قاسمی ۱
زهرا عباسی ۰
فاطمه خانکی ۰

2123 مرتبه مشاهده شده
Super User
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم . کوکی ها برای فعالیت های ضروری وب سایت استفاده و تنظیم شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به قوانین. تایید میکنم تایید میکنم