تغییرات اعمال شده در کلاسهای ترم تابستان

12 تیر 1396
نویسنده 

تغییرات اعمال شده در کلاسهای ترم تابستان

محمد عباسی.فاطمه خانکی شنبه و دوشنبه ۱۷الی۱۸
زهراعباسی.امیرحسین خانکی.عرشیا احمدی شنبه و دوشنبه ۱۸الی۱۹:۳۰
پریماه.عارف شنبه و دوشنبه ۱۹الی۲۰
غلامی نژاد.رحیمی.عبدالهی.شاکری شنبه و دوشنبه ۱۹:۳۰الی۲۱
کارن.فاطمه الزهرا یک شنبه و سه شنبه ۱۸الی۱۹
کسری.حمیدرضا یکشنبه و سه شنبه ۱۹الی۲۰
کارن.کسری چهارشنبه ۱۷الی۱۸
پریماه.عرشیا رحیمی چهارشنبه ۱۸الی۱۹
علی بیدار شنبه و دوشنبه ۱۹الی۲۰
علی عبدی.سیف زاده چهارشنبه ۱۸الی۱۹
ایمان یکشنبه.سه شنبه.چهارشنبه ۱۹الی۲۰
یکشنبه.سه شنبه.چهارشنبه ۲۰الی۲۱خالی میباشد.
پنجشنبه ها جهت تمرین
جمعه ها جهت مسابقه
تمام تغییرات مربوط به بعداز عید فطر میباشد.باتشکر عیسی ابادی

1078 مرتبه مشاهده شده
Super User
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم . کوکی ها برای فعالیت های ضروری وب سایت استفاده و تنظیم شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به قوانین. تایید میکنم تایید میکنم